XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

8-10 września 2022

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 8–10 września 2022 roku w Lublinie. Tematem przewodnim Sympozjum będą złamania przedramienia u dzieci oraz schorzenia narządu ruchu u pacjentów z problemami neurologicznymi.

Podczas wydarzenia odbędzie się spotkanie rezydentów z Konsultantem Krajowym do spraw ortopedii i traumatologii, prof. dr. hab. n. med. Jarosławem Czubakiem. Przewidziane są również warsztaty dotyczące technik chirurgicznych stosowanych w ortopedii dziecięcej oraz sesja satelitarna pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, dotycząca chirurgii małoinwazyjnej stawu kolanowego i biodrowego.
Udział w Sympozjum zapowiedzieli zaproszeni goście z zagranicznych ośrodków:

• Profesor Rudolf Ganger (Wiedeń, Austria)
• Profesor Pierre Journeau (Nancy, Francja)
• Profesor Erich Rutz (Melbourne, Australia)

którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami, przedstawią własne podejście do najczęściej wykonywanych procedur, pokazując szczegółowo w jaki sposób przeprowadzają zabieg. Prezentacje będą okazją do szerokiej dyskusji.

Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny


Data i miejsce obrad:

8-10 września 2022
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin
PROGRAM

11.00 – 14.00 Warsztaty
15.00 – 16.30 Spotkanie rezydentów z Konsultantem Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – prof. dr hab. n. med. Jarosławem Czubakiem
17.00 – 18.00
Spotkanie Zarządu PPOS
Spotkanie członków założycieli i powołanie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej
19.00 Kolacja Zarządu PPOS i zaproszonych Gości
08.30 Rozpoczęcie Sympozjum
08.30 – 10.00 Sesja I Schorzenia narządu ruchu u pacjentów z problemami neurologicznymi – kończyna górna
10.00 – 11.30 Sesja II Schorzenia narządu ruchu u pacjentów z problemami neurologicznymi – kończyna dolna i kręgosłup
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Sesja III Złamania przedramienia u dzieci cz. 1
13.30 - 14.30 Lunch
14.30 - 16.00 Sesja IV pod patronatem PTArto. Wykłady eksperckie zaproszonych gości

- Musculoskeletal Aspects of Cerebral Palsy - Profesor Erich Rutz (Melbourne, Australia)

16.00 – 17.00 – Walne Zebranie PPOS
17.00 – 18.00 Uroczyste Otwarcie Sympozjum (przemówienia zaproszonych gości, wręczenie medalu Degi i Laurów ortopedycznych itp.)
18.30 – 23.00 Kolacja koleżeńska

Kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE , OIGWM POLMED oraz MedTech Polska. Koszty ponoszą Organizatorzy oraz firma Mediteka Sp. z o.o.

09.00 – 10. 30 Sesja V Złamania przedramienia u dzieci cz. 2
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 13.00 Sesja VI Varia
13.00 – 13.10 Zakończenie sympozjum
13.10 Lunch przed drogą

Rejestracja

W związku epidemią wirusa SARS-CoV-2 konferencja zostanie zorganizowana zgodnie z obowiązującym w danym momencie wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZAREJESTRUJ SIĘ

OPŁATY REJESTRACYJNE
- Lekarz 1600 PLN
- Lekarz rezydent 1200 PLN
- Przedstawiciel sponsora/ wystawcy – 1600 PLN
Na miejscu konferencji, będzie możliwa rejestracja w biurze Zjazdowym
Lekarz - opłata 1700 PLN

Opłata zawiera:

• uczestnictwo w sesjach naukowych
• materiały konferencyjne
• certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi

Zakwaterowanie:

Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJI

Opłaty należy wpłacać na konto:

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
NIP 5213524830
Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610


ZAREJESTRUJ SIĘ

STRESZCZENIA


Termin nadsyłania prac – 10 czerwca 2022 roku


Honorowy Przewodniczący

prof. Grzegorz Kandzierski

Komitet Naukowy Sekcji Ortopedii Dziecięcej

prof. Andrzej Grzegorzewski

dr med. Ryszard Tomaszewski

dr n. med. Szymon Pietrzak

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

prof. Łukasz Matuszewski

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

prof. Michał Latalski

dr n med. Adnan Bacher

dr n med. Andrzej Ciszewski

dr n med. Anna Danielewicz

dr n med. Marek Fatyga

dr n med. Leszek Gil

dr n med. Paweł Jakubowski

dr n med. Jarosław Kałakucki

dr n med. Jacek Karski

dr n med. Zbigniew Kiełbasa

mgr Dominik Odzioba

dr n med.Marek Okoński

dr n med. Jerzy Ostrowski

dr n med. Damian Pietrzyk

dr n med. Katarzyna Przegalińska

dr n med. Tomasz Raganowicz

Lek med. Marcin Romanowicz

Lek med. Monika Sarna

Lek med. Kacper Sowa

dr n med. Szymon Stec

dr n med. Grzegorz Starobrat

Lek med. Sylwester Tchórzewski

Lek med. Katarzyna Warda

dr n med. Michał Wilczyński

SPONSORZY I WYSTAWCYKONTAKT

Jacek Wachowski
+48 606 731 369
jacek.wachowski@mediteka.pl

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Sekcja Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Przewodniczący prof. Łukasz Matuszewski

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej

I Oddział Ortopedii Dziecięcej


ORGANIZATOR WYKONAWCZY

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
KRS 0000324423, NIP 5213524830
tel./faks (22) 646 41 50

Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610

e-mail: biuro@mediteka.pl

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Prof. Łukasz Matuszewski

+48 81718 5570

lukasz.matuszewski@umlub.pl

I Oddział Ortopedii Dziecięcej

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Jacek Wachowski

+48 606 731 369

jacek.wachowski@mediteka.pl

Kontakt