XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

8-10 września 2022

GALERIA ZDJĘĆ

W dniach 8-10 września 2022 w Lublinie pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UM w Lublinie prof. dr. hab. Wojciecha Załuski, marszałka województwa lubelskiego mgr. Jarosława Stawiarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Artroskopowego odbyło się XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Tematem przewodnim Sympozjum były złamania przedramienia u dzieci oraz schorzenia narządu ruchu u pacjentów z problemami neurologicznymi. Lublin, w swojej wczesnojesiennej aurze powitał 111 uczestników wydarzenia, którzy zaprezentowali 61 referatów.

To dla nas zaszczyt, że mogliśmy gościć Prezesa PTOiTr profesora Tomasza Mazurka oraz poprzednich Prezesów PTOiTr – profesora Leszka Romanowskiego i profesora Marka Syndera. Swoją obecnością uhonorował nas również Prezes elekt PTOiTr profesor Andrzej Bohatyrewicz. Sympozjum sponsorowało 14 firm wraz z głównym sponsorem wydarzenia – firmą Aesculap Chifa, spółki grupy B. Braun. Goście z zagranicznych ośrodków – światowej sławy eksperci w osobie profesora Rudolfa Gangera ze Szpitala Speising w Wiedniu oraz Profesora Pierra Journeau z Uniwersyteckiego Szpitala w Nancy we Francji – zaprezentowali dwa wykłady, podczas których podzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem. Z kolei profesor Erich Rutz z Royal Children’s Hospital w Melbourne przedstawił swój wykład za pomocą platformy internetowej. W dniu poprzedzającym sesje naukowe odbyły się warsztaty chirurgiczne dotyczące elastycznych zespoleń środszpikowych, którym przewodził profesor Pierre Journau wespół z profesorem Łukaszem Matuszewskim. Kolejnym zagadnieniem warsztatów była technika wysokiej osteotomii kości piszczelowej u młodzieży. Podczas spotkania rezydentów z Konsultantem Krajowym do spraw ortopedii i traumatologii, prof. dr. hab. n. med. Jarosławem Czubakiem, zostały omówione kwestie szkolenia w trakcie specjalizacji i wszelkie zmiany dotyczące egzaminu z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem było powołanie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej. Odbyło się to w szczególnym miejscu, bowiem 31 lat temu w Lublinie z inicjatywy profesora Ignacego Wośki została utworzona Sekcja Dziecięca PTOiTr. W skład zespołu założycielskiego weszli luminarze ortopedii Polskiej wraz z członkami Zarządu Sekcji, a decyzja o powołaniu Towarzystwa została usankcjonowane podczas Walnego Zebrania Sekcji, które odbyło się w kolejnym dniu Zjazdu.

W dniach 9-10 września miało miejsce osiem sesji naukowych oraz osiem wykładów eksperckich. Uroczyste otwarcie sympozjum uświetnił wykład inauguracyjny profesora Jerzego Bralczyka pt. „Sztuka mówienia”. Wyjątkową była też sesja satelitarna przeprowadzona przez Polskie Towarzystwo Artroskopowe, które dotyczyła chirurgii małoinwazyjnej stawu kolanowego u dzieci. W czasie sympozjum prof. dr hab. Grzegorz Kandzierski został uhonorowany medalem prof. Ignacego Wośki, wręczanym za zasługi w ortopedii dziecięcej. Koleżeńskie spotkanie na Starym Mieście ukazało nam dodatkową wartość Sympozjum – był to bowiem czas spędzony z przyjaciółmi, okazja do rozmów, wspomnień i relaksu.

Towarzyszy nam poczucie, że uczestniczyliśmy w istotnych wydarzeniach, które służą środowisku ortopedii dziecięcej i przede wszystkim, naszym pacjentom. Cieszymy się, że ich uczestnicy wyjeżdżali zadowoleni i docenili merytoryczną wartość spotkania. Dziękujemy za tak liczne przybycie i czekamy na następne spotkanie nowo utworzonego Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej w Rzeszowie!

Prof. dr hab. n.med. Łukasz Matuszewski

Data i miejsce obrad:

8-10 września 2022
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin
Honorowy Przewodniczący

prof. Grzegorz Kandzierski

Komitet Naukowy Sekcji Ortopedii Dziecięcej

prof. Andrzej Grzegorzewski

dr med. Ryszard Tomaszewski

dr n. med. Szymon Pietrzak

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

prof. Łukasz Matuszewski

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

prof. Michał Latalski

dr n med. Adnan Bacher

dr n med. Andrzej Ciszewski

dr n med. Anna Danielewicz

dr n med. Marek Fatyga

dr n med. Leszek Gil

dr n med. Paweł Jakubowski

dr n med. Jarosław Kałakucki

dr n med. Jacek Karski

dr n med. Zbigniew Kiełbasa

mgr Dominik Odzioba

dr n med.Marek Okoński

dr n med. Jerzy Ostrowski

dr n med. Damian Pietrzyk

dr n med. Katarzyna Przegalińska

dr n med. Tomasz Raganowicz

Lek med. Marcin Romanowicz

Lek med. Monika Sarna

Lek med. Kacper Sowa

dr n med. Szymon Stec

dr n med. Grzegorz Starobrat

Lek med. Sylwester Tchórzewski

Lek med. Katarzyna Warda

dr n med. Michał Wilczyński


PATRONAT


Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski
Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. Wojciech Załuska
Polskie Towarzystwo Artroskopowe

SPONSORZY I WYSTAWCY

SPONSOR

WYSTAWCY

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Sekcja Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Przewodniczący prof. Łukasz Matuszewski

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej

I Oddział Ortopedii Dziecięcej


ORGANIZATOR WYKONAWCZY

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
KRS 0000324423, NIP 5213524830
tel./faks (22) 646 41 50

Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610

e-mail: biuro@mediteka.pl

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Prof. Łukasz Matuszewski

+48 81718 5570

lukasz.matuszewski@umlub.pl

I Oddział Ortopedii Dziecięcej

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Jacek Wachowski

+48 606 731 369

jacek.wachowski@mediteka.pl

Kontakt